Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

First edition of the School News this school year. Pierwsze wydanie Szkolnej Gazetki w tym roku szkolnym.