Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Fascinating workshops about drones. Thank you Mr Bartek. Fascynujące warsztaty na temat dronów. Dziękujemy panu Bartkowi!