Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

English classes with LEGO. Comparatives and superlatives- what is the strangest creature in our class? Język angielski z LEGO. Stopniowanie przymiotników- budujemy najdziwniejsze zwierzątka na świecie.