Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Do plants drink water? Little Discoveres answered this question.Czy rośliny piją wodę?- na to pytanie odpowiadali Młodzi Odkrywcy!