Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Characters from our favorite cartoons made of potatoes. Czy ziemniaczki, czy fryteczki? Bohaterowie ulubionych bajek w odsłonie ziemniaczanej.