Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Aloha! Traveller’s Club visited hot Hawaii. Aloha! Klub Młodego Podróżnika odwiedził Hawaje.