Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Adjectives, nouns or verbs? Parts of speech in English. Przymiotniki, rzeczowniki czy czasowniki? Uczymy się o częściach mowy na języku angielskim.